bg

Társasház kezelés

A szolgáltatás felelőse: Molnár István
ingatlan kezelő

Cégünk több 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a társasházkezelés területén. Kollegáink - társasházkezelő, ingatlankezelő, mérlegképes könyvelő, ingatlanközvetítő - értékbecslő - végzettségekkel rendelkeznek.

Fő tevékenységeink társasházak, ingatlanok kezelése, közös képviselet teljes körű ellátása. Ügyfélfogadást tulajdonosi igény szerint a társasházban is tartunk.

Működési területünk: ország területén bárhol, de elsősorban: Budapest IX.; XVIII.; XIX.; XX.;XXI.; kerületeiben.

Kezelői tevékenységünk

Amennyiben egy társasház bizalmat szavaz részünkre és közgyűlésén megválaszt minket a közös képviseleti, társasházkezelő feladatainak ellátására, az első dolgunk, hogy az épület teljes iratanyagának átnézése mellett (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, közgyűlési határozatok, egyéb levelezések) felmérjük a társasház műszaki problémáit, azokat időben rangsoroljuk (rövid távú egy éven belül, középtávú öt és hosszútávon 10 éven belül elvégzendő munkákra).

A társasház műszaki leírását, anyagi-, jogi helyzetét, az esetleges felújítások, a szükséges intézkedések várható költségeit figyelembe véve elkészítjük a ház 5 éves kezelési ütemtervét, a társasház éves költségvetését. A tulajdonosok közgyűlésen dönthetnek a munkálatok elvégzéséről, finanszírozásáról.

Tevékenységünk során figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Önkormányzati, állami pályázatok, támogatások stb.

A nem, vagy késedelmesen fizető tulajdonostársak számának alacsonyan tartásáról, a folyamatos naprakész könyveléssel, jól megalkotott szervezeti és működési szabályzattal, jogi eljárások kezdeményezésével teszünk eleget.

Képviseleti díjban foglalt szolgáltatásaink:

 • közgyűlések előkészítése, összehívása, gondoskodva annak jogszerű lebonyolításáról,
 • az éves pénzügyi beszámoló elkészítése, közgyűlés elé terjesztése a törvényes előírások, határidők szerint
 • az éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése,
 • Megbízó közüzemi és egyéb számláinak határidőben történő kifizetése
 • adóbevallás elkészítése és benyújtása
 • számviteli előírások betartása,
 • Megbízó folyamatos közmű-ellátottságának biztosítása,
 • közös költség befizetéséhez szükséges csekkek készíttetése,
 • hátralékos tulajdonosok felszólítása, hátralékaik kiegyenlítésére,
 • gondoskodás a kintlévőségek behajtásáról, jogi eljárás megindítása
 • jogszerű felhatalmazás birtokában, illetve a törvényes feltételek megléte esetén jelzálogjog bejegyeztetése a hátralékos tulajdonos/ok ingatlanára,
 • gyors hibaelhárítás biztosítása, 24 órás telefonos gondnoki ügyelet
 • tervezett karbantartási munkálatok elvégeztetése,
 • közmű és egyéb szerződések megkötése a társasház nevében,
 • közgyűléseken hozott határozati döntés alapján a tervezett felújítási munkálatok megszervezése, lebonyolítása,
 • Megbízót a bíróságok, hatóságok, közművek és más gazdálkodó szervezetek előtt képvisel, illetve képviseltet a törvényes előírások keretein belül,
 • tulajdonosok tájékoztatása a különböző pályázati lehetőségekről (esetenként pl. uniós pályázatoknál, külön megbízás alapján), külön megbízás alapján pályázatok elkészítése, benyújtása, gondoskodás a pályázati kiírás betartásáról és a pályázat tárgyának lebonyolításáról,
 • Közgyűlési Határozatok Könyvének vezetése.

Könyvelésnél a kiemelt szaktudást, figyelmet igénylő feladatokat, mint az egyedi bevallások, bérszámfejtés nagy tapasztalattal rendelkező könyvelő cégre bízza képviseletünk.

Társasházak közös képviseletének díja függ az elvégzendő feladatoktól, melyeket nagy részben a vonatkozó jogszabályi előírások szabályoznak és kisebb mértékben a tulajdonosi közösség igényei határoznak meg.

A közös képviselet és a társasházkezelés olyan összetett és felelősségteljes tevékenység, amely hozzáértő társasházkezelő szakemberek nélkül nem működhet zökkenőmentesen. Minden, ami a kezeléshez szükséges: ingatlan üzemeltető, vagy társasházkezelő,közös képviselőtakarító, gondnok, kertész.

Mindezek figyelembevételével alakítjuk ki közös képviseleti díjszabásunkat melynek kalkulációjához elengedhetetlenül szükséges egy személyes megbeszélés, mely során felmérjük igényeiket.


Amennyiben fentiekkel felkeltettük érdeklődését kérjük, hívjon minket bizalommal!

Ingatlankezelés, értékelés, forgalmazás

A szolgáltatás felelőse: Molnár István
ingatlankezelő és forgalmazó

Ingatlankezelés

Az ingatlankezelés egy olyan teljes körű szolgáltatás, mellyel az ingatlanok tulajdonosai időt és energiát spórolnak meg az által, hogy egy erre specializálódott iroda kezeli az ingatlanra vonatkozó ügyeket.

A kezelésbe bele tartozik az ingatlanok, lakóházak, lakások, valamint az ezekhez tartozó bérbeadás útján hasznosított területek üzemeltetése. Így a Bérleti szerződések a bérlőkkel történő megkötése, illetve módosítása, a bérleti díjak beszedése, a tulajdonosi képviselet ellátása, továbbá a ingatlanok felújítása, karbantartása.

A bérbeadás,- a bérleti díj pontos beszedése, - a bérlővel történő rendszeres kapcsolattartás,- az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése,- a mérőórák leolvasása, bediktálása,- intézkedés műszaki hiba esetén,- az egyes közműveknél, szolgáltatóknál ügyintézés lebonyolítása,- bérlőváltáskor az ingatlan átadása, újbóli kiadása.

Az ingatlan karbantartás tervszerű ellenőrzése és tervezése úgy mint rövid távú (1 éven belüli), közép távú (5 éven belüli), és hosszú távú (10 éven belüli) javítások, felújítások.

A lakáskezelés praktikus szolgáltatás mindazon tulajdonosok számára, akik lakásukat bérbe adják, mert:- külföldön dolgoznak, de szeretnék biztonságban tudni lakásukat,- vidéken laknak, így nehézkes számukra a rendszeres ellenőrzés,- több ingatlan tulajdonosai, s a rendszeres ellenőrzés bonyodalmas lehet. A lakáskezelést továbbá ajánljuk azok számára is, akiknek nincs idejük a rendszeres ellenőrzésre, a mérőórák bediktálására, a bérlővel való kapcsolattartásra.

Lakáskezelés díjazása

Az ingatlan mindenkori bérleti díjának 10%-a /hó (de minimum bruttó 8 000.-Ft /hó), melyet a Megbízó az alábbi módokon fizethet:- a kezelési költséget a Megbízott az aktuálisan beszedett bérleti díjból vonja le,- a kezelési költséget a Megbízó havi rendszerességgel fizeti ki a Megbízott számára,- a kezelési költséget a Megbízó 3, 6, vagy 12 hónapra előre kifizeti a Megbízott számára.

Ingatlan értékelés

Több évtizedes - iparosított technológiával épített lakóházak - kezelésben szerzett tapasztalataink felhasználásával és egyéb kivitelezésű ingatlanok széleskörű ismeretével végezzük értékbecslésünket az ország egész területén.

Az ingatlan értékbecslés esetében többnyire megegyezés szerinti, egyedi árakon dolgozunk, az alábbi árak irányadó jellegűek.

Munkadíjunk nem függ az ingatlan értékétől, csak annak helyétől, nagyságától, összetettségétől. Az egyes ingatlanok az értékbecslés során elvégzendő munka szempontjából jelentősen eltérhetnek egymástól. Az ingatlan alapterülete, a felépítményének nagysága, összetettsége, és az ingatlan specialitásai határozzák meg leginkább a becslés munkadíját.

Vállalási határidő: az ingatlan bejárását követő: 3-5 munkanap; (1-2 munkanapon belül 10% felárral)

Ingatlanforgalmi szakvélemény díjai (Budapest, és Pest megye) területén:

 • Telek ingatlan értékbecslése: 20.000 Ft
 • Lakás értékbecslése 120 nm-ig: 30.000 Ft
 • Lakás értékbecslése 120 nm felett: 35.000 Ft
 • Családi ház értékbecslése: 30.000 Ft
 • Üzlethelyiség értékbecslése 300 nm-ig: 35.000 Ft
 • Ipari épület, raktár 300 nm-ig: 35.000 Ft

Áraink az ÁFA-t, a tulajdoni lap, és a térképmásolat (helyszínrajz) illetékét illetve irodaházak, kereskedelmi és ipari épületek alaprajzi vázlatának elkészítési költségeit nem tartalmazzák.

Vállalunk értékbecslést az ország bármely területén, de ez esetben az utazási költség, valamint az utazással járó többlet időráfordítás megtérítése (2.500 Ft/óra) a megbízót terheli.

A két példányban készített értékbecslés dokumentáció 15 - 30 oldal.

A teljes dokumentáció tartalma

 • Tartalomjegyzék
 • Értékelési bizonyítvány
 • Értékelési szakvélemény
 • Alapadatok
 • Előzmények
 • Megbízók
 • Fordulónap
 • Alkalmazott módszerek ismertetése
 • Tanúsítvány
 • Környezet bemutatása
 • Ingatlan bemutatása
 • Műszaki leírás
 • Felépítmények leírása
 • Alapterületek
 • Érték meghatározása
 • Összehasonlító adatok (5-7 ingatlan)
 • Értékszámítási táblázat
 • Vizsgált ingatlan értéke
 • Záradék
 • Mellékletek:
  • Tulajdoni lapok
  • Térképszelvény
  • Helyszínrajz
  • Alaprajzok
  • Fotóalbum az ingatlanról (10-20db.)

Ingatlan forgalmazás

Vállalkozásunk az ingatlanközvetítés területén átfogó, mindenre kiterjedő szolgáltatást nyújt, a tanácsadástól a szerződéskötésen át a földhivatali ügyintézésig.

Társaságunk alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • lakások, házak adásvétele és bérbeadása
 • nagy értékű ingatlanok, építési telkek adásvétele befektetési célú ingatlanok felkutatása
 • ingatlanbefektetési tanácsadás
 • teljes körű ingatlanforgalmi ügyintézés

Szolgáltatás díja: korlátozott ügyintézéssel az ingatlan forgalmi értékének 1,5%-a, teljes körű ügyintés mellett elérheti 4%-5%-ot.

Áraink az ÁFA-t, a tulajdoni lap, és a térképmásolat (helyszínrajz) illetékét illetve ingatlanok, irodaházak, kereskedelmi és ipari épületek alaprajzi vázlatának elkészítési költségeit nem tartalmazzák.

Számítástechnikai, informatikai szolgáltatás

A szolgáltatás felelőse: Molnár István
IT igazságügyi szakértő

A szoftverek, szoftverlicencek hosszú utat járnak be informatikai, kontrolling, könyvelési és jogi szempontból egyaránt.

Felméréseink során ezt a folyamatot és ennek minden állomását, valamint a pillanatnyi állapotot mérjük fel. Majd elemzések után feltárjuk a kockázatokat és javaslatot teszünk azok minimalizálására, illetve az ideális állapot megteremtésére. Ezzel persze nem hagyjuk magára Ügyfeleinket, hiszen ha igényli, akkor az átalakításban is támogatást nyújtunk. Tesszük ezt maximális diszkrécióval és felelősségvállalással, hisz bizalmas és érzékeny adatokról, információkról van szó. Esettanulmányaink bizonyítják, hogy segítségünkkel a cégvezetők nyugodtak lehetnek abban, hogy informatikai rendszerük pont azokat az elemeket tartalmazza, és úgy működik, hogy üzleti céljaik könnyedén megvalósuljanak.

 • szoftverlicense tanácsadás
 • a teljes IT infrastruktúra felmérése
 • license-jogi, szerzői jogi megfelelőség vizsgálata
 • kockázatfeltárás, elemzés
 • javaslattétel a kockázatmentesítésre, jobbításra
 • szoftvergazdálkodási folyamat kialakítása, bevezetése, finomítása
 • felkészítés szoftvergyártói auditokra
 • teljes informatikai leltár (hardver, szoftver elkészítése)

A szoftverek mellett fokozott figyelmet szentelünk a meglévő és alkalmazott hardverekre, hálózati eszközökre. Fontosnak tartjuk a teljes körű IT biztonságot ezen belül is az adatbiztonságot.

Minden szervezet legalapvetőbb üzleti folyamatai az adatokra és az információra épülnek. Olyan kulcsfontosságú adatokról beszélhetünk, mint az ügyfelek és partnerek bizalmas adatai, a különféle termékekkel, szolgáltatásokkal, megrendelésekkel és belső folyamatokkal, valamint számos egyéb, a cég know-how-jával összefüggő információk.

Üzleti kockázatot jelent, ha bármilyen zavar keletkezik ezeknek az információknak a minőségével, mennyiségével, pontosságával vagy elérhetőségével kapcsolatban. A különböző fenyegetettségek származhatnak kívülről és a szervezeten belülről is, lehetnek véletlenszerűek vagy szándékosak. A védelmi rendszer hiányosságai révén az információ sérülhet, nyilvánosságra kerülhet, illetéktelenek férhetnek hozzá, vagy akár meg is semmisülhet.

Mindezek alapján az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása, a sérülések és az adatvesztés elkerülése kritikus fontosságú feladat. A biztonsággal kapcsolatban elvégezzük:

 • biztonsági szabályzat készítését
 • biztonsági szervezet felmérését;
 • javak és eszközök ellenőrzése és osztályozása;
 • személyi biztonság értékelése;
 • fizikai és környezeti biztonság felülvizsgálata;
 • kommunikáció és műveleti menedzsment, ellenőrzése;
 • hozzáférési jogosultság ellenőrzése;
 • rendszerfejlesztés és karbantartás vizsgálata;
 • Hardverek nyilvántartásának, biztonságos működésének vizsgálata, értékelése.

A fentiekben vizsgált témaköröknél a "szűkkeresztmetszet, sérthetőség" vizsgálata és javaslatok készítése a megoldásra.

További szolgáltatásaink:

 • biztonsági adatmentés (számítógép, laptop, és merevlemezek)
 • biztonsági adatmentés (mobil eszközökről-telefonok)
 • törölt adatállományok korlátozott lehetőségekkel szoftveres helyreállítása (Merevlemezek, memóriakártyák, adattárolók, pendrivek stb)
 • Hardver eszközök meghibásodásának vizsgálata

IT szolgáltatásokra alapdíjként 10.000,-Ft/ó ( ÁFÁ-t tartalmazza) munkadíjat és amennyiben szükséges anyagdíjat számolunk.

A feladat pontosítását követően azonban már pontos kalkulációt tudunk adni.